KS Secondary Fibre Supplier Sdn Bhd

Mengutamakan kecemerlangan dan kualiti.Mengutamakan kecemerlangan dan kualiti. Dengan adanya tenaga kerja yang dinamik ,kami berusaha menyampaikan perkhidmatan terbaik dalam setiap perniagaan yang kami ceburi. Berlandaskan falsafah 3R - Reduce, Reuse dan Recycle (Mengurangkan, Guna-semula dan Kitar-semula), kami menawarkan perkhidmatan terbaik demi memastikan tahap kepuasan yang tinggi.

  • Pengurusan Pelbagai Sisa dari Kertas, Plastik dan Logam

    废物回收管理所有类型的纸,塑料和金属

  • Pelupusan Dokumen Sulit dengan Keselamatan Menyeluruh

    安全摧毁及粉碎秘密文件

  • Pengurusan Sisa Makanan

    厨余管理