Visi

Menjadi Peneraju Utama serta Organisasi yang Bertaraf Antarabangsa dalam bidang Pemulihan Semula Sisa

Misi

  • Kepimpinan Dinamik dengan Kredibiliti & Integriti
  • Rakan Sekerja yang Berinspirasi & Komited
  • Pertumbuahan Cemerlang & Kukuh didorong oleh Prestasi Kewangan
  • Berurusan dengan Pelanggan & Pembekal secara Jujur & Adil

Sila Hubungi Kami untuk maklumat yang lanjut.